De projectfase voorbij - Kinder Comfort Team Willem-Alexander

Na twee jaar heeft Kinder Comfort Team Leiden (KCT) de projectfase succesvol afgrond. Tijd om te kijken waar zij nu staan en hoe zij na de projectfase verder gaan. 

De opstart

Vanuit Stichting PAL is er een projectleider aangesteld die zowel het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam als het Willem Alexander Kinderziekenhuis begeleidde in de opstart. Samen zijn we gaan pionieren. Hierdoor is de onderlinge samenwerking tussen onze ziekenhuizen enorm verbeterd. We zijn echt over de muren van ons eigen ziekenhuis heen gaan kijken.

De opbrengst van de projectfase

Het structurele, multidisciplinaire overleg vormt de basis. Inmiddels weet bijna iedereen in het ziekenhuis dat patiënten dan besproken kunnen worden. Ook hebben we meegedaan met een pilot rondom het Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg (IZP), daar kwam een goed format uit en daarnaast zijn alle protocollen up-to-date gemaakt. Ondanks dat we blijven bijschaven, hebben we het werkproces in basis op orde. We hebben nu dan ook goede richtlijnen en een goede structuur om mee aan de slag te gaan.

Aandachtspunt na de projectfase

Nu de basis goed staat, gaat onze aandacht uit naar het creëren van meer bekendheid. We moeten het nieuws dat ons Kinder Comfort Team er is blijven verspreiden onder hulpverleners en ook onder ouders en de gezinnen. Als team blijven we onszelf verbeteren en gaan we kijken wat we nog meer kunnen betekenen voor kind en gezin, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

Een indrukwekkende ervaring

Een situatie die veel indruk heeft gemaakt op ons hele team, is een patiënt die van een ander continent kwam. Die patiënt is heel lang bij ons onder behandeling geweest. Zijn grootste wens was om terug te gaan naar zijn thuisland. Met heel veel team effort, van apotheek tot pedagogisch medewerker, is het gelukt. We hebben zijn laatste wens in vervulling kunnen laten gaan. Dat was een erg indrukwekkende ervaring.

Soms kunnen we een kind en zijn / haar ouders echter ook op weg helpen met slechts één gesprek of telefoontje. Mooi om te zien dat een gezin ook dan weer verder kan.

Waar we waarde toevoegen

We zien binnen ons Kinder Comfort Team veel kinderen met meervoudige problemen. Dan is het prettig om ouders te kunnen betrekken bij het multidisciplinaire overleg en samen een plan te maken. We bespreken dan ook de niet medische zaken en de lastige onderwerpen, zoals: hoe lang gaan we door met de bepaalde behandeling, wat is wenselijk en wat is haalbaar? We denken mee met de gezinnen en kunnen echt maatwerk leveren. Dat wordt als zeer prettig ervaren.

De grootste verandering

De grootste verandering sinds de start van het Kinder Comfort Team is dat er meer structuur in de kinderpalliatieve zorg is gekomen in ons ziekenhuis. Er is één werkwijze en voor elke hulpverlener is het mogelijk om aan de hand hiervan een kind en zijn / haar gezin te helpen. Alle betrokken partijen zijn zeer bereid mee te werken en mee te denken. Zo zorgen we voor een goede, warme overdracht als een kind naar huis gaat en blijven we ook dan een aanspreekpunt voor een gezin.