Rondetafelgesprek Tweede Kamer: ‘Euthanasie bij minderjarigen’

Even voorstellen: Het ‘NIK’ Zuidwest

Mijn naam is Chantal van der Velden en sinds 1 april 2017 ben ik gestart als netwerkcoördinator van het NIK Zuidwest. Deze regio betreft de multiculturele stad Rotterdam, regio West- Brabant en strekt zich uit tot het zuidelijkste puntje van Zeeland. Ik werk naast deze functie als gespecialiseerd kinderverpleegkundige in de thuiszorg, wat zorgt voor een hele mooie combinatie.

Even voorstellen: Het ‘NIK’ Noord-Holland & Flevoland

Mijn naam is Mariska Maat, intensive care kinderverpleegkundige en werkzaam in de extramurale zorg voor intensieve kindzorg. Ik ben sinds maart dit jaar aangesteld als netwerkcoördinator van NIK Noord-Holland & Flevoland, de enige regio met twee UMC’s (het AMC en VUmc). Wat deze regio nog meer onderscheid van de andere regio’s is de aansluiting van het EmmaThuis Team (AMC) bij NIK. 

Even voorstellen: Het ‘NIK’ Holland-Rijnland

Mijn naam is Marjonneke de Bas. Sinds 1 januari 2017 ben ik de netwerkcoördinator voor NIK Holland Rijnland. De regio omvat het werkgebied van het LUMC en het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. NIK Holland Rijnland is sinds 2015 operationeel. Het netwerk heeft ervaren dat de samenwerking tussen zorgprofessionals groeit met de komst van een Kinder Comfort Team (LUMC) in de regio. 

Project ‘Netwerken Integrale Kindzorg in landelijke samenhang’ (NIK) voortvarend op weg.

In het najaar 2016 zijn wij gestart met de oprichting van zes regionale netwerken ter verbetering van de zorg en ondersteuning aan ernstig zieke kinderen en hun gezinnen. Dit naar het voorbeeld van het reeds operationele netwerk Holland-Rijnland

Verdiepingstraining Kinderpalliatieve zorg krijgt vervolg!

Uit de evaluatie onder de deelnemers blijkt dat de pilot Verdiepingstraining kinderpalliatieve zorg, gehouden in november vorig jaar, erg goed is ontvangen. In het najaar van 2017 zal deze verdiepingstraining in samenwerking met IKNL opnieuw worden aangeboden door stichting PAL.

123456789