Nieuws

E-learning programma voor mantelzorgers en vrijwilligers in de palliatieve zorg voor kinderen nu 1 jaar beschikbaar in het Nederlands.

Vanaf oktober 2015 is het E-learning programma officieel beschikbaar in het Nederlands. Het E-learning programma is bedoeld voor vrijwilligers, mantelzorgers en zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor een ernstig ziek kind. PAL heeft in samenwerking met het Internationale Netwerk Kinderpalliatieve Zorg (ICPCN) een E-learning programma ontwikkeld, waarbij deelnemers in drie cursussen de belangrijkste basiskennis van de kinderpalliatieve zorg eigen kunnen maken. 

Verdiepingstraining Kinderpalliatieve Zorg voor kinderartsen, huisartsen en AVG

‘Besluitvorming en regie in de kinderpalliatieve zorg, wat vraagt dit van de (kinder)arts?’

De behandeling van ernstig zieke kinderen richt zich in eerste instantie op genezing. Voor dit behandelbeleid dragen kinderartsen de eindverantwoordelijkheid. Wanneer er geen perspectief meer is op genezing, of de kans daarop steeds geringer wordt, verschuift de focus van curatieve zorg naar palliatieve zorg. Er is vaak geen duidelijke markering tussen beide vormen van zorg. Op genezing gerichte behandeling en palliatieve zorg kunnen ook gedurende een langere periode samengaan.

Kinderpalliatieve Zorg als vast onderdeel van het curriculum vervolgopleiding kinderverpleegkunde

Nadat in 2015 vanuit een nauwe samenwerking met V&VN Kinderverpleegkunde kinderpalliatieve zorg als expertisegebied een plek heeft gekregen in het nieuwe expertiseprofiel kinderverpleegkunde, hebben met ingang van het nieuwe studiejaar alle vervolgopleidingen kinderverpleegkunde aandacht voor kinderpalliatieve zorg in hun curricula. 

In het doolhof van de ‘zorg’ kan de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) ouders van een verstandelijk of ernstig meervoudig beperkt kind ondersteunen

Kinderen met een verstandelijke beperking of een ernstig meervoudige beperking kunnen minder goed duidelijk maken wat zij voelen, hoeveel pijn ze hebben en wat ze graag willen. De fysieke, psychische en sociale impact die een levensbedreigende aandoening voor hen heeft, moet daarom goed worden ingeschat zodat behandeling en begeleiding toegesneden kunnen worden op het ontwikkelingsniveau van het kind.

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg: over de bijzondere zorg in de verpleegkundige kinderzorghuizen/kinderhospices

Zaterdag 8 oktober a.s. is het de ‘Internationale Dag van de Palliatieve Zorg’. Reden voor ons om stil te staan bij de bijzondere vorm van zorg die de verpleegkundig kinderzorghuizen / kinderhospices in Nederland leveren. Een zorgvorm, die de afgelopen periode uitblinkt daar waar het gaat om innovatie van zorg en het komen tot integrale concepten voor ernstig zieke kinderen en hun gezin. 

123456789