Prijs voor ‘Verpleegkundige Family Integrated Care 2016’ uitgereikt aan pionier kinderpalliatieve zorg!

‘Kaarten van Betekenis’

Uit onderzoek is bekend dat velen uit de sociale omgeving van iemand met kanker of een gezin met een ernstig ziek kind moeite hebben de juiste woorden te vinden om hun steun en/of betrokkenheid uit te spreken. Het betekent soms in de praktijk, dat mensen zich terugtrekken en dat sommige patiënten en gezinnen in een isolement belanden. 

Project ‘PACT voor kinderen’ gaat op 1 juli 2016 van start

Deze nieuwsbrief biedt een goed platform om het project ‘PACT voor kinderen’ dat op 1 juli 2016 van start gaat, te introduceren. PACT staat voor Paediatric Advance Care Planning in contexT: towards skilled companionship in paediatric palliative care. Het doel van dit project is een voor kind, ouder en professional hanteerbare strategie te ontwikkelen die het hen mogelijk maakt vroegtijdig te spreken over het levenseinde en wat daarin voor hen belangrijk is. Hiermee werken we aan de verbetering van de kwaliteit van het leven en van het levenseinde van kinderen met een levensduurbeperkende ziekte. Het ‘PACT voor kinderen’ project is een initiatief van Marijke Kars, als senior onderzoeker werkzaam bij het Julius Centrum in het UMC Utrecht. De wens Advance Care Planning concreet in te richten en te toetsen op het belang hiervan voor de kinderpalliatieve zorg, is het resultaat van de gedachtewisseling en samenwerking met diverse partners in de kinderpalliatieve zorg. 

‘Onderzoek levenseinde jonge kinderen binnenkort van start’

Er is veel gebeurd nadat de NVK vorig jaar haar standpunt lanceerde over het mogelijk maken van euthanasie voor ernstig zieke kinderen tussen de één en twaalf jaar en na het debat in de Tweede Kamer in januari jl. Het onderwerp staat op de politieke agenda en nog voor de zomer start een onderzoek naar de knelpunten in de huidige zorg rond het levenseinde van deze patiëntengroep. 

Lees hier het artikel uit ‘Kinderarts en samenleving nr 2 2016’ (Auteur Naomi Querido)

ZonMw start het nieuwe jaar met aandacht voor kinderpalliatieve zorg

De eerste nieuwsbrief van ZonMw in 2016 stond geheel in het teken van het thema kinderpalliatieve zorg; wat is er allemaal al onderzocht, hoe werkt het in de praktijk en hoe ervaren ouders de palliatieve zorg voor hun kind.

Project 3e jaar studenten van de Hogeschool Utrecht “Publiciteit voor kinderen in de palliatieve zorg”

Een groep 3e jaar studenten van de minor Palliatieve Zorg heeft, voor haar opdracht van de Hogeschool Utrecht om publiciteit te genereren aan een deelaspect van de palliatieve zorg, de keuze gemaakt om aandacht te vragen voor palliatieve zorg voor kinderen.

123456789