Over ons

In Nederland hebben jaarlijks 5.000 tot 7.000 ernstig zieke kinderen en hun gezinnen behoefte aan palliatieve zorg. Hiervan zijn in 2012 1.490 kinderen overleden. In de moeilijke fase van diagnose tot overlijden is het van groot belang dat een kind en zijn of haar gezin de best mogelijke zorg krijgt. Stichting PAL staat Pal achter deze kinderen en hun gezinnen en zet zich in voor betere kinderpalliatieve zorg.

Kinderpalliatieve zorg is zorg voor kinderen die een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening hebben. Het is zorg aan gezinnen die alle zeilen bij moeten zetten om er ‘het beste van te maken’. Kinderpalliatieve zorg heeft namelijk een grote impact op alle betrokkenen: op het zieke kind en zijn of haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de rest van de omgeving. Het overlijden van een kind raakt de meest existentiële angst van alle betrokkenen. Ook betrokken zorgverleners zoals de huisarts, de thuiszorgverpleegkundige en de talloze professionals daaromheen zowel binnen als buiten het ziekenhuis krijgen hiermee te maken.

De meeste zorgverleners krijgen in hun loopbaan nauwelijks te maken met kinderen die palliatieve zorg nodig hebben en missen de ervaring en kennis om te voldoen aan professionele kwaliteitsstandaarden. Dit leidt niet zelden tot onbekende onbekwaamheid.

Intensieve kindzorg vereist ook een gecoördineerde aanpak. Helaas zijn initiatieven op dit gebied nu nog te zeer versnipperd. Stichting PAL brengt daarom met haar projecten professionals op dit gebied samen. Wij vinden dat elk ernstig ziek kind recht heeft op de beste zorg!