Bestuur

Voorzitter

Nico Peelen
Klinisch psycholoog

Lees meer...


 

Secretaris

Ine van Hest
Bestuurder op vrijwillige basis in de gezondheidszorg

Nevenfuncties:
- Adviseur Peter Manschot Fonds
- Advisory Board E- Compared project
-  Lid Raad van Toezicht Stichting Agis Zorginnovatiefonds (Secretaris)
- Lid Alliantie Gender en Gezondheid WOMENinc
- Lid bestuur Stichting PAL(palliatieve zorg voor kinderen) Secretari
- Lid bestuur Stichting VUmc Fonds (Secretaris)
- Lid Programmacommissie Innovative Medical Devices Initiative (IMDI)ZonM
- Adviseur Shaerpa Shaping Impact
- Voorzitter Cliëntenraad Alexander Monro Ziekenhuis

Lees meer...

Penningmeester

Marie-José Pulles
Organisatieadviseur, interim manager en coach

Lees meer...

Lid

Erna Michiels
Kinderarts - oncoloog

Nevenfuncties
- voorzitter van de werkgroep Palliatieve Zorg van de Stichting Kinderoncologie
  Nederland (SKION) 
- lid van meerdere verenigingen voor (kinder)palliatieve zorg 

Lees meer...

Lid

Ria de Heus
Bestuurlijke ervaring en expertise op het gebied van subsidieverlening in de gezondheidszorg.

Nevenfuncties
- lid bestuur stichting ShivA
- lid bestuur stichting Alkmaarse Historische Publicaties
- secretaris stichting Gilde Alkmaar

Lees meer...