Landelijk Platform Kinderpalliatieve zorg

Het Landelijk Platform Kinderpalliatieve Zorg bestaat uit gedreven professionals/specialisten en ervaringsdeskundigen en komt 3x per jaar bijeen om ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg te bespreken, knelpunten op dit vlak in kaart te brengen en verbetermaatregelen te initiëren. Het Platform is voor Stichting PAL de verbinding met de dagelijkse praktijk en een belangrijke vraagbaak als het gaat om het ontwikkelen van toekomstige projecten en diensten.
 

De gezichten achter het Platform Kinderpalliatieve Zorg
 

 

Marijke Kars
Kinderverpleegkundige, senior onderzoeker
UMCU/Julius Centrum, Utrecht
E-mail: m.c. kars@umcutrecht.nl | Telefoon: 06-44 49 85 36
 

 
Tanja van Roosmalen
Orthopedagoog, rouw- en verliestherapeut bij kinderen en jongeren
LEF Verliesbegeleiding en Partner Passend Onderwijs
Sint Anthonis en Nijmegen
E-mail: info@lefverliesbegeleiding.nlt.vanroosmalen@partnerpassendonderwijs.nl
 

 
Caroline Jonkman
Kinder pijnverpleegkundige thuis
Zelfstandige onderneming 'Jonkmanpijnzorg' en 'Jonkmanthuiszorg', Utrecht 
E-mail:info@jonkmanpijnzorg.nl | Telefoon: 06-22 34 96 77

 
 
Marian Potters
Beleidsmedewerker Palliatieve Zorg
Vereniging Ouders Kinderen en Kanker, Nieuwegein
E-mail: marian.potters@vokk.nl | Telefoon: 030-242 29 44

 
 
  Jolanda Roelands
Projectdirecteur Stichting Fibula, Utrecht
Website: http://www.stichtingfibula.nl/
E-mail: jolanda.roelands@stichtingfibula.nl | Telefoon: 06-22 42 73 95 
 
 
Annette Groenenberg
Casemanager / Coördinator EmmaThuis team, Emma Kinderziekenhuis/AMC
E- mail: Emmathuisteam@amc.nl | Telefoon: 020-566 16 95

 
 

 
Erna Michiels
Kinderarts-oncoloog
ErasmusMC/ Sophia Kinderziekenhuis
Rotterdam
 

 
Ilse Zaal
Arts voor Verstandelijk Gehandicapten/ PhD-student, AMC | Afdeling kindergeneeskunde, onderzoek “Besluitvorming op maat: Besluitvorming rondom het levenseinde van ernstig meervoudig gehandicapte kinderen”
E-mail: i.h.schuller@amc.uva.nl​ | Telefoon: 020-566 0220
 
Agmar Butcher
spel- rouw- en verliestherapeut, gespecialiseerd in de ondersteuning en begeleiding aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en het gezin op het moment dat ze geconfronteerd worden met verlies van gezondheid, ziekte, sterven en rouw. Daarnaast deels werkzaam op de kinder-IC m.b.t. de psycho-sociale ondersteuning en begeleiding van kind en gezin | Kei-jij❤Kinder en jeugdtherapie | Arnhem e.o.
E-mail: info@kei-jij.nl  | Telefoon: 06-14 38 55 64
 
 

 
M.C. (Riet) Niezen- de Boer
AVG niet praktiserend, gepensioneerd exp.: mensen met een verstandelijke en visuele handicap, kinderen met de stofwisselingsziekte NCL (Batten), ethiek | voorheen Bartiméus | Doorn en Zeist
 
 
 

Matthijs van der Beek
Directeur/eigenaar, muziektherapeut | Kinderhospice ZonnaCare | Den Dolder
E- mail: info@zonnacare.nl | Telefoon: 030-225 43 69
 


 

Annemieke Bernard
Directeur/eigenaar, kinderverpleegkundige | Kinderhospice ZonnaCare | Den Dolder
E- mail: info@zonnacare.nl | Telefoon: 030-225 43 69
 
Clementine Dekkers
Verpleegkundig consulent kinderoncologie | Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis | Rotterdam
E- mail: c.dekkers@erasmusmc.nl | Telefoon: 010-703 74 00
 

Wij zoeken regelmatig nieuwe leden voor het Platform of voor één van onze werkgroepen. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via: info@kinderpalliatief.nl.