Lopende projecten

Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise wordt Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
De cirkel is rond. Ruim 11 jaar na de oprichting staan we nu aan het begin van een nieuwe fase. ‘Stichting Platform Palliatieve Zorg voor Kinderen in Nederland’ werd in 2007 opgericht door een zeer gedreven groep pioniers in de kinderpalliatieve zorg. De visie was toen dat als er zorgstructuren voor kinderpalliatieve zorg in Nederland zouden liggen en er een Kenniscentrum zou zijn, de stichting haar werk had gedaan. lees meer...

Kinder Comfort Teams in ontwikkeling: Groningen & Nijmegen.
Het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen is in samenwerking met Stichting PAL deze zomer gestart met het opzetten van hun Kinder Comfort Team, mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de AFAS-Foundation. Juni 2019 moet het KCT hier staan.
Bij het Beatrix Kinderziekenhuis staat het KCT plan nu in de steigers. Er zijn al sessies geweest om het multidisciplinaire overleg te bevorderen en er worden volop ideeën uitgewisseld. Wel zijn er nog extra gelden nodig voor de implementatie. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt.

lees meer...

Uitbreiding regionale Netwerken Kinderpalliatieve Zorg
Na het succes met het regionale Netwerk Kinderpalliatieve Zorg Holland Rijnland wil Stichting PAL meer netwerken opzetten. In totaal 7 regionale Netwerken, in de adherentiegebieden van de academische kinderziekenhuizen, die samen een landelijke structuur vormen.  lees meer...

Kinder Comfort Team
Om de brug te slaan tussen kinderpalliatieve zorg in het ziekenhuis en zorg thuis zijn binnen de Academische Kinderziekenhuizen in Nederland Kinder Comfort Teams opgericht of nog in oprichting. Een Kinder Comfort Team (KCT) is een multidisciplinair team met medische, verpleegkundige, pedagogische, psychosociale en spirituele expertise.
lees meer...