Bibliotheek

Themaboekje ‘Wat als je kind ongeneeslijk ziek is?‘

Over palliatieve zorg voor kinderen en hun gezin

Kinderpalliatieve zorg is zorg voor kinderen die een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening hebben. Het is zorg aan gezinnen die alle zeilen bij moeten zetten. Kinderpalliatieve zorg heeft een grote impact op alle betrokkenen: op het zieke kind en zijn of haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de rest van de omgeving.

Wat doet het Emma Thuis team?

2014

Boekje Emma Thuis team verschenen! Wat doet het Emma Thuis team aan de hand van vier indringende verhalen.

'Wat als mijn kind komt te overlijden'

juni 2014

Om de bespreekbaarheid van terminale zorg bij kinderen te bevorderen en om handvatten aan te reiken om het gesprek over deze moeilijke materie aan te gaan, hebben Stichting PAL en Stichting Kind en Ziekenhuis in samenwerking met Achmea een nieuwe patiëntveiligheidskaart laten ontwikkelen.

'Wat als mijn kind niet meer beter wordt'

juni 2014

Om de bespreekbaarheid van palliatieve zorg bij kinderen te bevorderen en om handvatten aan te reiken om het gesprek over deze moeilijke materie aan te gaan, hebben Stichting PAL en Stichting Kind en Ziekenhuis in samenwerking met Achmea een nieuw patiëntveiligheidskaart laten ontwikkelen.

Training Kinderpalliatieve zorg

2013

Stichting PAL heeft in samenwerking met prof. mr. dr. A.A.E. (Eduard) Verhagen, hoogleraar kindergeneeskunde, en IKNL de basistraining Kinderpalliatieve zorg ontwikkeld. De training biedt een verdieping in de zorg voor het zieke kind voor verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers en maatschappelijk werkers. Voor data en aanmelding kijk op de website IKNL.