Bibliotheek

Kinderpalliatieve zorg Bij verstandelijk beperkte kinderen

Door Riet Niezen-de Boer, Pallium - Jaargang 17 nummer 4, september 2015

Kinderen met een verstandelijke beperking kunnen minder goed duidelijk maken wat ze voelen, hoeveel pijn ze hebben en wat ze graag willen. De fysieke, psychische en sociale impact die een levensbedreigende aandoening voor hen heeft, moet daarom goed worden ingeschat zodat behandeling en begeleiding toegesneden kunnen worden op het ontwikkelingsniveau van het kind. Dit vraagt extra aandacht en vaardigheden.

Stichting PAL in The Netherlands hosts three interns from the Czech Republic

Author: Kateřina Menčíková; Tereza Bimova; Stepanka Skampova from Cesta Domů

An international collaboration between Stichting PAL in The Netherlands and Cesta domů, a palliative care organisation in the Czech Republic saw three interns spending time at the end of last year visiting a number of hospitals and children's palliative care services in The Netherlands. The interns write for ehospice about their positive experience.

Impressie symposium Palliatieve zorg bij kinderen

Artikel uit het V&VN Magazine Kinderverpleegkunde nr. 4 december 2015

Het laatste minisymposium over palliatieve zorg was op 6 oktober. De fractie Congres sloot de reeks van vier minisymposiums af in Rotterdam.

Als je kind ernstig ziek is

Margriet nummer 36, augustus 2015

Als de levensbekortende ziekte van je kind je 24 uur per dag in beslag neemt, verdwijnt je eigen leven naar de achtergrond. Twee ouders vertellen wat dit met ze doet. "Je wordt je ervan bewust dat je écht de dingen moet doen die je leuk vindt. Voordat het te laat is."

Intensieve Zorg

Medisch maatschappelijk werk (MMW)

Medisch maatschappelijk werk (MMW) speelt een belangrijke rol in de opvang van ernstig zieke kinderen en hun ouders in het ziekenhuis. In dit artikel komt aan bod hoe MMW dat doet en hoe contextuele benadering hierin naar voren komt.

123