Bibliotheek

Casemanagement in de Palliatieve zorg voor kinderen

een exploratieve studie - Dr. Gea Huizinga

Palliatieve zorg voor kinderen richt zich op de best mogelijke kwaliteit van leven van kinderen die zeer waarschijnlijk niet volwassen worden en hun gezinsleden. Kinderpalliatieve zorg is niet specifiek gericht op het stervensproces, maar is juist bedoeld om kinderen en de gezinnen eromheen te helpen leven met een complexe medische aandoening. Het is een zorgfilosofie én een organisatievorm. Palliatieve zorg voor kinderen treft niet alleen het kind en het gezin, maar heeft ook impact op de zorgverleners.

Aims and tasks in parental caregiving for children receiving palliative care at home

Lisa M. Verberne, Marijke C. Kars, Antoinette Y. N. Schouten-van Meeteren, Diederik K. Bosman, Derk A. Colenbrander, Martha A. Grootenhuis en Johannes J. M. van Delden.

Sharing the burden of deciding: How physicians and parents make end-of-life decisions

2015

De beslissing om af te zien van verdere behandeling van het kind, wordt in de acht universitaire ziekenhuizen in Nederland op verschillende manier genomen, zo blijkt uit het onderzoek van Mirjam de Vos: ‘Sharing the burden of deciding – How physicians and parents make end-of-life decisions’.
Ook in de volwassen geneeskunde gaat, aan iedere beslissing om af te zien van verdere behandeling, een ingrijpend proces vooraf. Toch zijn er grote verschillen.

Samen op weg naar gezonde zorg

22 september 2014

Het rapport ‘Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen’ beschrijft een integrale aanpak om te komen tot gezonde zorg waarbij het kind en het gezin centraal staan en waarbij tegelijkertijd doelmatigheid en (financiële) duurzaamheid bestaan. Het is een vervolg op het adviesrapport 'Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg' dat in 2013 verscheen.

Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg

17 oktober 2013

In het rapport wordt ingegaan op vijf knelpunten die kwalitatief hoogstaande en doelmatige zorg aan ernstig zieke kinderen in de weg staan. De knelpunten lopen uiteen van versnippering in de zorgverlening naar verhoogde kans op mishandeling.