Bibliotheek

Impact of a multifaceted education program on implementing a pediatric palliative care guideline: a pilot study

Charissa Thari Jagt-van Kampen, Leontien C. M. Kremer, A. A. Eduard Verhagen en Antoinette Y. N. Schouten-van Meeteren

 A national clinical practice guideline for pediatric palliative care was published in 2013. So far there are only few reports available on whether an educational program fosters compliance with such a guideline implementation. We aimed to test the effect of the education program on actual compliance as well as documentation of compliance to the guideline.

Artikel: Klinische les 'Kinderpalliatieve zorg: multidisciplinair en proactief'

Uit het NTvG nummer 14, 2017 8 april

Aims and tasks in parental caregiving for children receiving palliative care at home

Lisa M. Verberne, Marijke C. Kars, Antoinette Y. N. Schouten-van Meeteren, Diederik K. Bosman, Derk A. Colenbrander, Martha A. Grootenhuis en Johannes J. M. van Delden.

Summary of 'NICE guidance' on end of life care for infants, children and young people

Het British Medical Journal heeft in december deze richtlijn gepubliceerd, gericht op de zorg voor baby's, kinderen en jongeren in de laatste levensfase. 
Tot de aanbevelingen behoren: 
* Advance Care Planning
* Emotional and Psychological support and interventions
* Managing distressing symptoms, such as pain, agitation, seizures or respiratory distress 
* Hydration and nutrition
* Recognising that a child or young person is likely to die within hours or days
* Care and support for parents, carers and healthcare professionals after the death of a child or young person
* Care at home

Kinderpalliatieve zorg Bij verstandelijk beperkte kinderen

Door Riet Niezen-de Boer, Pallium - Jaargang 17 nummer 4, september 2015

Kinderen met een verstandelijke beperking kunnen minder goed duidelijk maken wat ze voelen, hoeveel pijn ze hebben en wat ze graag willen. De fysieke, psychische en sociale impact die een levensbedreigende aandoening voor hen heeft, moet daarom goed worden ingeschat zodat behandeling en begeleiding toegesneden kunnen worden op het ontwikkelingsniveau van het kind. Dit vraagt extra aandacht en vaardigheden.

12345678