Bibliotheek

Lives less Ordinary: Chronically ill children are living longer than ever. How should we care for them?

The New Yorker, Medical Dispatch January 20, 2014

Artikel: Lives less ordinary: Chronically ill children are living longer than ever. How should we care for them? , Medical dispatch January 20, 2014, Jerome Groopman. Jerome Groopman is een bekende schrijver die ook interessante boeken over dokters en ziekenhuizen schrijft. Hij beschrijft hier op een mooie manier wat palliatieve zorg voor kinderen is en hoe de ontwikkeling ervan in de USA is verlopen.

Charter of the rights of the dying child

In September, 2012, a group of professionals working with children affected by incurable illness in Italy launched a project, supported and promoted by the Maruzza Lefebvre D'Ovidio Foundation, (www.maruzza.org) to formulate a Charter of rights for children approaching the end of their lives. The goal was to develop a document that could be applied in any clinical situations or circumstances and used as a guide by professionals and families caring for children in the terminal stages of an illness.

Individueel Zorgplan Palliatieve Zorg voor Kinderen

NVK en Stichting PAL, in nauwe samenwerking met het UMCG, AMC, LUMC, het Sophia KZH / Erasmus MC, PMC, VOKK, VKS, de BMKT en V&VN Kinderverpleegkunde

Kinderpalliatieve zorg behelst niet alleen zorg in de terminale fase (end-of-life), maar begint bij de diagnose van een levensbekortende of –bedreigende aandoening. Het bespreken van alle aspecten in de zorg voor kinderen met een dergelijke aandoening en een goede verslaglegging ervan, wordt mogelijk gemaakt middels een individueel zorgplan.

Stichting PAL in The Netherlands hosts three interns from the Czech Republic

Author: Kateřina Menčíková; Tereza Bimova; Stepanka Skampova from Cesta Domů

An international collaboration between Stichting PAL in The Netherlands and Cesta domů, a palliative care organisation in the Czech Republic saw three interns spending time at the end of last year visiting a number of hospitals and children's palliative care services in The Netherlands. The interns write for ehospice about their positive experience.

Nieuwsbrief ZonMw met als thema: 'Kinderpalliatieve zorg'

Palliatieve zorg nr 6 | januari 2016

De nieuwsbrief heeft als thema kinderpalliatieve zorg; wat is er allemaal al onderzocht, hoe werkt het in de praktijk en hoe ervaren ouders de palliatieve zorg voor hun kind.

12345678