Bibliotheek

Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg

17 oktober 2013

In het rapport wordt ingegaan op vijf knelpunten die kwalitatief hoogstaande en doelmatige zorg aan ernstig zieke kinderen in de weg staan. De knelpunten lopen uiteen van versnippering in de zorgverlening naar verhoogde kans op mishandeling.

Handreiking NVAVG

augustus 2013 - levensbeëindiging wilsonbekwame mensen met verstandelijke beperking

Artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG’s) worden met enige regelmaat geconfronteerd met de vraag het leven van een persoon met een ernstige verstandelijke beperking te beëindigen. Deze handreiking bespreekt de medische, juridische en ethische vragen waarmee de AVG in een dergelijke situatie te maken kan krijgen.

1e Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen

juni 2013

Het doel van deze richtlijn is om zorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een levensbedreigende of levensbekortende ziekte vanaf het begin van het ziekteproces tot en met de stervensfase te verbeteren door landelijke en multidisciplinaire samenwerking op het gebied van palliatieve zorg en evaluatie van deze patiëntenzorg.

Archief publicaties

PANDA, Palliatieve zorg ANticiperend, Doelgericht en Afgestemd, Emma thuis team
Netteke Schouten, Arno Colenbrander, Charissa Jagt,
Lisa Verberne, Marijke Kars en Diederik Bosman.

Landelijke consultatie functie kinderpalliatieve zorg, tussenrapportage
Stephanie Vallianatos, Francis Blokland
Ostara Consultancy, september 2011

"Zorgen over, zorgen voor...: De leerling met een zieke broer of zus
Ria Bakker, Janet Bootsma, Arnold Boom
uitgave van Ziezon: het landelijke netwerk Ziek-zijn & Onderwijs, augustus2013

The Emma Home team takes palliative care to children in the Netherlands
Stephanie Vallianatos, projectleider Emma Thuis team
ICPCN news juli 2013

Net op de wereld maar zonder perspectief. KNMG-standpunt over pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen
KNMG-standpunt over pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen drs. Eric v. Wijlick, prof. dr. DickWillems, prof. dr. Willem Fetter, prof. dr. Rutger Jan vd Gaag
Medisch contact juni 2013

Emma Thuis team: Palliatieve zorg voor kinderen. Eigen ervaringen met casemanagent
Christa Hofstra, kinderverpleegkundige en casemanager Emma Thuis team
Nieuwsbrief CaPalCa juni 2013

De brug van ziekenhuis naar thuis. Emma Thuis team voor ernstigzieke kinderen
Marion Verstraeten
Kind en ziekenhuis magazine april 2013

"Nou zul je het beleven!" Verliesverwerking bij kinderen en jongeren met een ziekte of lichamelijke beperking
Tanja van Roosmalen, Eveline Meester, Gea Pasker en John Willemsen
Pedagogiek in Praktijk april 2013

12345678