Bibliotheek

Business model Emma Thuis Team

De afgelopen jaren heeft het Emma Thuis team zich met een kern van kinderverpleegkundigen ontwikkeld tot hét kinderpalliatieve team van het Emma Kinderziekenhuis AMC en is niet meer weg te denken voor de deskundige zorg en adequate begeleiding voor gezinnen met een ernstig ziek kind, een kind dat mogelijk niet meer kan genezen. Ambitie is om de ontwikkelde aanpak verder te verspreiden en in te bedden in heel Nederland zodat alle gezinnen met een ernstig ziek kind de best mogelijk zorg krijgen, ten aanzien van de palliatieve en palliatief terminale levensfase en aandacht voor de nazorg.

Handreiking NVAVG

augustus 2013 - levensbeëindiging wilsonbekwame mensen met verstandelijke beperking

Artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG’s) worden met enige regelmaat geconfronteerd met de vraag het leven van een persoon met een ernstige verstandelijke beperking te beëindigen. Deze handreiking bespreekt de medische, juridische en ethische vragen waarmee de AVG in een dergelijke situatie te maken kan krijgen.

1e Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen

juni 2013

Het doel van deze richtlijn is om zorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een levensbedreigende of levensbekortende ziekte vanaf het begin van het ziekteproces tot en met de stervensfase te verbeteren door landelijke en multidisciplinaire samenwerking op het gebied van palliatieve zorg en evaluatie van deze patiëntenzorg.

12